Podpora ekonomického rozhodování
Sieber Uchytil s.r.o.

Předběžná studie proveditelnosti (Pre-feasibility study)