Podpora ekonomického rozhodování
Sieber Uchytil s.r.o.

Doporučená literatura

Podrobný popis dokumentu "Doplňující informace k žádosti" naleznete vždy v "Příručce pro žadatele a příjemce" k dané výzvě (obvykle v její příloze č. 3).

Například viz následující:

Pokyny pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 16.

 

Doplňující informace k žádosti

Doplňující informace k žádosti jsou dokumentem, vyžadovaným jako povinná příloha k žádosti z ROP NUTS II Střední Čechy.

Mají následující obsah:

 1. Logický rámec.
 2. Soulad projektu s rozvojovými strategiemi.
 3. Analýza výchozího stavu, přínosy projektu.
 4. Analýza trhu.
 5. Nová pracovní místa.
 6. Posouzení projektu z hlediska veřejné podpory.
 7. Vliv projektu na horizontální témata.
 8. Plán výdajů a příjmů (cash-flow).
 9. Analýza nákladů a přínosů (CBA).
 10. Udržitelnost projektu.
 11. Analýza rizik projektu a jejich řízení.
 12. Předběžný výpočet maximální výše dotace z ROP NUTS 2 Střední Čechy pro projekty generující příjmy.

V rámci naší činnosti řešíme zejména tučně vyznačené části, týkající se ekonomie - cash flow projektu, CBA (ta je vyžadována u projektů s investičním objemem nad 100 mil. Kč, jinak viz samostatná stránka), plus výpočet finanční mezery projektu, pokud to je třeba.