Podpora ekonomického rozhodování
Sieber Uchytil s.r.o.

Kdo jsme

Stručná historie a profil firmy Sieber Uchytil s.r.o.

Pod hlavičkou Sieber Uchytil jsme své služby začali poskytovat našim klientům na počátku roku 2002. V té době byla poptávka po našich produktech ze strany soukromých i veřejných subjektů vytvářena mimo jiné potřebou doplnit projektovou žádost o finanční podporu z předvstupních fondů EU (SAPARD, PHARE) o související ekonomické studie.

Od té doby se rozšířila nejen paleta našich běžně poskytovaných služeb, ale i způsoby a situace, kdy je jejich využití smysluplné a užitečné.

Rozšířila se také škála a počet našich klientů; v rámci růstu došlo k transformaci naší firmy do stávající podoby společnosti s ručením omezením.

Posláním firmy Sieber Uchytil je pomáhat klientům v jejich investičním a finančním rozhodování. Vytváříme informační a odbornou podporu pro zodpovězení otázek:

…a dalších.

Podpora tohoto rozhodování je obvykle formalizována do podoby určitého ekonomického či finančního modelu, písemné studie či analýzy. V některých případech postačí pouze využití odborných konzultací.

Naši klienti pocházejí z veřejného i soukromého sektoru – zahrnují podnikatele, firmy, obce, města, kraje i státní orgány. Spolupracujeme také s několika poradenskými subjekty, kterým dodáváme expertízu v oblasti finanční a ekonomické.

Mezi naše hlavní služby patří zpracování následujících dokumentů a ekonomických studií:

V současné době spolupracujeme na celé řadě projektů ze široké škály dotačních programů EU, pro které zpracováváme odborné ekonomické studie dle konkrétních požadavků jednotlivých programů a institucí.

Na studiích pracuje několik analytiků s patřičnou odborností, důkladně proškolených v metodických postupech firmy a pod naším odborným dohledem. Všichni naši analytici již mají zkušenosti se zpracováním odborných studií pro jednotlivé operační programy, zejména s projekty pro svou konkrétní sféru odbornosti.

Při zpracování studií také využíváme konzultace externích odborníků na danou problematiku (stavební, cestovní ruch, životní prostředí).

Mimo zpracování odborných příloh pro žádosti o dotace pomáháme také firmám i veřejným subjektům při běžném investičním rozhodování - zpracováváme odborné ekonomické podklady pro správné investiční rozhodnutí, nebo výběr nejvýhodnější varianty investice a jejího financování.

Doufáme, že s našimi službami budete spokojeni alespoň tak, jako celá řada klientů dosud byla!

Patrik Sieber, Jakub Uchytil

zakladatelé firmy