Podpora ekonomického rozhodování
Sieber Uchytil s.r.o.

Kontakty


Sieber Uchytil s.r.o.
Pomořanská 481, Praha 8 - Troja, 181 00
IČO: 271 56 800, DIČ: CZ27156800
Bankovní spojení: UniCredit Bank,
č.ú. 68632004 / 2700

Ing. Patrik Sieber, Ph.D.
sieber@sieber-uchytil.cz
Mobil: (+420) 603 715 361
Osobní stránka na VŠE