Podpora ekonomického rozhodování
Sieber Uchytil s.r.o.

Rychlé odkazy

Jak zpracovat

Hodnocení a studie

Na této stránce získáte přehled o tom, co vlastně rozumíme pod pojmem hodnocení, jaké projekty hodnotíme, a o konkrétních ekonomických studiích, které zpracováváme.

Formy studií

Podpora rozhodování je obvykle formalizována do podoby určitého ekonomického či finančního modelu, písemné studie či analýzy. Mezi námi zpracované dokumenty patří mimo jiné následující (klikněte pro detailní popis):

Co je hodnocení

Český výraz "hodnocení" je používán pro popis činností, které se v angličtině rozlišují pomocí několika různých slov. Definice těchto anglických termínů pak vcelku komplexně pokrývá celý rozsah naší hlavní činnosti:

Valuation je získání profesionálního, kvalifikovaného názoru na skutečnou hodnotu majetku, projektu nebo investice, na základě dobrých znalostí místních podmínek. Stručně také přiřazení peněžní hodnoty majetku nebo efektům (přínosům) činnosti či investice.

Evaluation je hodnocení efektivity programu a jeho schopnosti dosáhnout stanovených cílů. Zahrnuje (1.) hodnocení efektivity běžícího programu v dosahování jeho cílů, (2.) oddělení efektů programu od ostatních vnějších vlivů, (3.) snahu o zlepšení programu úpravou jeho průběhu.

Appraisal je stanovení tržní hodnoty majetku na základě vyhodnocení faktů, obvykle nezávislým kvalifikovaným hodnotitelem.

Výsledkem této činnosti je pak "podpora ekonomického rozhodování" - odborné podklady, na základě kterých je snazší učinit správné rozhodnutí o realizaci investice či programu a o výběru nejlepší varianty jeho řešení.

Co hodnotíme

Veřejná sféra:

Privátní sféra: