Podpora ekonomického rozhodování
Sieber Uchytil s.r.o.

Školení

Doplňkem naší činnosti zaměřené na hodnocení investic je školící činnost v tomto oboru. Při školení využíváme našich dlouholetých zkušeností se zpracováním ekonomických studií k investičním projektům, a současně také kvalifikace našich pracovníků, aktivních v akademické sféře.

Školení je obvykle šito na míru konkrétním potřebám klienta a odborným znalostem jeho posluchačů; naše školicí činnost se zaměřuje na dvě hlavní cílové skupiny - hodnotitele a zpracovatele studií:

Vyhodnocení studií

Školení pro hodnotitele z řad státních organizací a agentur. Hlavním cílem tohoto školení je poskytnout posluchačům odborný základ pro to, aby mohli lépe porozumět těmto dokumentům a kvalifikovaně hodnotit hotové studie, které se jim dostanou do rukou.

Školení je zaměřeno na úvod do problematiky Feasibility a CBA, obsah a účel jejich hlavních součástí, nejdůležitější vazby, které se v nich musí objevit, obsah a význam jednotlivých kriteriálních ukazatelů (výsledků) studií, hlavní problémové oblasti, na které je třeba se zaměřit, a možné způsoby, jak mohou být výsledky studií zkreslovány.

Zpracování studií

Školení pro zpracovatele je určeno expertům, kteří budou ekonomické hodnocení investic provádět. Pokud se jedná o školení menšího rozsahu, v řádu několika dnů, předpokládá se alespoň základní ekonomické vzdělání, znalosti finančního plánování a určité zkušenosti se zpracováním studií podobného charakteru.

Možná témata školení zahrnují například:

Jak už bylo zmíněno, obsah a rozsah školení je upraven podle potřeb klienta a znalostí posluchačů. Posluchači dostanou zpracované materiály ke školení, jsou s nimi řešeny konkrétní případy z praxe, a při dostatečném časovém prostoru je zpracována případová studie.

Pokud máte zájem o školení k některému z uvedených témat, nebo jiné oblasti naší činnosti, prosíme kontaktujte nás.