Podpora ekonomického rozhodování
Sieber Uchytil s.r.o.

Rychlé odkazy

Popis některých našich hlavních produktů:

Hodnocení a studie:

Publikace a metodiky

Zde najdete odkazy na publikace, které vznikly v naší spolupráci, nebo se týkají našeho odborného zaměření. Také zde budeme zveřejňovat informace o připravovaných publikacích našich odborníků.

Studie proveditenosti (feasibility)

Analýza nákladů a přínosů (CBA)

Hodnocení intervencí

Jiné odborné ekonomické přílohy k žádostem z fondů EU

Právní předpisy

Připravované publikace

Zde budou zveřejňovány informace o dalších připravovaných odborných publikacích, jejichž autory jsou pracovníci a spolupracovníci naší firmy.