Podpora ekonomického rozhodování
Sieber Uchytil s.r.o.

Akademické weby našich odborníků

Odborníci firmy Sieber Uchytil, kteří ve svém oboru současně provádějí výzkum a vyučují na vysokých školách:

· Ing. Patrik Sieber, Ph.D. - VŠE

Metodika a výzkum

Náplní našich odborníků není jen zpracování odborných ekonomických studií, ale také vědecká a výzkumná činnost.

Již v době před vstupem ČR do EU jsme se podíleli na zpracování prvních metodických příruček pro tvorbu studie proveditelnosti a analýzy nákladů a přínosů (viz stránka "publikace").

Nyni dále pokračujeme v metodické činnosti a neustálém zlepšování odborné úrovně našich studií.

Zabýváme se zejména výzkumem v následujících oblastech:

Mimo jiné dlouhodobě pracujeme i na stanovení pokud možno co nejpřesnější výše diskontní sazby, zejména pak společenské diskontní sazby (ta se uplatní ve všech studiích při zahrnutí časové hodnoty peněz) a stanovení výše konverzních faktorů v různých oblastech (ty jsou naopak důležité v analýze nákladů a výnosů).