Podpora ekonomického rozhodování
Sieber Uchytil s.r.o.

Jak s námi spolupracovat

Účelem této stránky je připravit Vás na způsob naší práce, a umožnit Vám co nejsnazší spolupráci s námi, vedoucí ke zdárnému završení Vašeho projektu.

Pokud chcete získat lepší představu o tom, co Vám můžeme nabídnout, navštivte také stránky hodnocení a postup zakázky.

1. Poptávka po našich službách

Rádi pro Vás připravíme nabídku na zpracování odborných ekonomických studií (Feasibility, CBA), finanční a ekonomické poradenství nebo školení. Pokud máte zájem o naše služby, prosíme kontaktujte nás na mailu sieber@sieber-uchytil.cz.

Pro naše klienty obvykle zpracováváme individuální cenovou nabídku, šitou „na míru“ jejich projektu. K tomu potřebujeme například následující základní informace o projektu (pokud jsou známy):

2. Termíny zpracování - zadání studií s dostatečným předstihem

Odborné ekonomické studie, které zpracováváme, jsou relativně složitým a obsažným materiálem, který není možné zpracovat "na rychlo a na koleni". Pro jejich zpracování je také potřeba celá řada podkladů, která často investor nemá v počáteční fázi projektu zpracované.

Pokud víte, že budete k Vašemu projektu potřebovat zpracovat studii proveditelnosti, analýzu nákladů a výnosů, nebo jinou ekonomickou studii, začněte s jejich přípravou v dostatečném předstihu.

Čas, který má analytik k dispozici pro zpracování studií, se totiž ve většině případů nutně musí podepsat na jejich kvalitě a podrobnosti; pokud otálíte se zadáním studií příliš dlouho, můžete snížit šance Vašho projektu na úspěch, nebo se dokonce může stát, že nebude možné v krátké časové lhůtě studii zpracovat. To může být problém zejména pokud se jedná o povinnou přílohu k žádosti o dotace.

Lhůty pro zpracování studií jsou podrobněji popsány na stránce obchodní podmínky; stručně lze konstatovat, že na zpracování studií obvykle potřebujeme cca 1 měsíc.

3. Podklady pro zpracování studií

V případě zahájení spolupráce s námi Vám obchodník nebo analytik naší firmy zašle úvodní dotazník / seznam podkladů k projektu, který Vám poskytne představu o tom, co po Vás budeme pro zpracování studí chtít.

Zde lze uvést následující typické podklady, které od objednatele potřebujeme:

4. Komunikace s obchodníkem/analytikem a schůzky v průběhu projektu

První osobou, se kterou budete z naší strany komunikovat, bude obchodník; ten pro Vás zpracuje nabídku na Vámi poptávané služby, dohodne s Vámi termín odezvdání (ten je obvykle časově vázán na předání podkladů pro zpracování studií) a cenové podmínky, a předloží vám návrh smlouvy.

Následně práci na Vašem projektu převezme analytik - odborný pracovník naší firmy. Ten Vás pravděpodobně zahrne dotazy a požadavky na různé poklady pro zpracování projektu.

Na první schůzce s analytikem dojde k předání hotových podkladů, a zodpovězení maxima otázek o projektu, plus případně k zadání dalších potřebných pokdladů.

Dalším krokem je "předání úplných podkladů", kdy má analytik k dispozici vše potřebné a může zahájit práci na studii.

Analytik následně může zahájit práci na vytvoření finančního plánu projektu, případně jeho jednotlivých variant a scénárů, a na zpracování studie samotné.

5. Způsob odevzdání výsledných dokumentů

V dohodnutém termínu od předání kompletních podkladů jsou hotové studie obvykle předloženy klientovi k jednorázovému připomínkování; pokud tomu tak je, případné připomínky jsou oběmi stranami schváleny či zamítnuty a schválené připomínky jsou zahrnuty do studií. Na nevyjádřené připomínky při oponentuře nebude dodavatel povinen brát zřetel. Za připomínky se nepovažuje změna zadání a předpokladů studie dodaných klientem.

Po zahrnutí připomínek je předán finální dokument, sepsán předávací protokol, a klientovi jsou vráceny zapůjčené podklady pro zpracování studií.

6. Cena a obchodní podmínky

Podrobnější informace o cenových a obchodní podmínkách naleznete na této stránce.