Podpora ekonomického rozhodování
Sieber Uchytil s.r.o.

Náš podíl na projektu

Pro projekt jsme zpracovali studii proveditelnosti (feasibility) a analýzu nákladů a přínosů (CBA). Podíleli jsme se také na přípravě projektu, včetně podnětu jeho rozšíření o Internetové připojení, a projednání této části projektu s krajem.

Další odkazy

Navštivte stránky knihovny, vzdělávacího a informačního centra.

Projekt byl prezentován na oficiálních stránkách fondů EU zde.

Centrum celoživotního vzdělávání s knihovnou manželů Tomanových

Projekt výstavby informačního centra s knihovnou v Rožmitále pod Třemšínem byl po mnoha letech příprav úspěšně dokončen v srpnu 2006. Projekt, původně neúspěšný v programu SAPARD, se významně rozrostl a úspěšně získal finanční podporu z programu SROP.

knihovna rozmital

V rámci projektu byla Knihovna manželů Tomanových přestěhována z nevyhovujících prostor do moderní zrekonstruované budovy. V budově vznikla i řada školicích prostor a učeben vybavených výpočetní technikou, umožňující místním i návštěvníkům regionu přístup na internet, a také informační středisko pro město a okolí. Byla také vybudována síť umožňující připojení obcí v širokém okolí na Internet bezdrátovou technologií; s ohledem na špatnou dostupnost jiných způsobů připojení je tato služba mezi místními obyvateli velmi populární, zájem daleko předčil původní očekávání. Současně také přes více než konkurenceschopné ceny připojení představuje největší zdroj provozních příjmů projektu. Pro projekt jsme

Jedná se o jeden z našich nejoblíbenějších projektů, a dle našeho názoru o jedinečný příklad toho, že prostředky EU lze vynaložit velmi účelně. Projekt poskytuje služby, které by bez veřejného financování zřejmě nikdy nevznikly, a přitom svými efekty dlouhodobě výrazně převyšují prostředky do něj vložené - jak ostatně předpokládají i naše analýzy.